Wyniki naborów

Na tej stronie znajdują się wyniki naborów kandydatów do pracy .

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego nie wyłoniono kandydata.

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. personalnych nie został wybrany kandydat.

W toku naboru na stanowisko księgowego nie wyłoniono żadnego kandydata.

W toku naboru na stanowisko Specjalisty ds. personalnych nie zgłosił się żaden kandydat.

W toku naboru na stanowisko specjalisty ds. personalnych nie wyłoniono żadnego kandydata.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" we Wrocławiu, ul. Parkowa 2

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. personalnych została wybrana Pani Danuta Lubkiewicz, zam. w Długołęce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Danuta Lubkiewicz spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kandydatka wykazała się wymaganą wiedzą określoną w ogłoszeniu.