Wyniki naborów

Na tej stronie znajdują się wyniki naborów kandydatów do pracy .

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" we Wrocławiu, ul. Parkowa 2

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. personalnych została wybrana Pani Danuta Lubkiewicz, zam. w Długołęce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Danuta Lubkiewicz spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kandydatka wykazała się wymaganą wiedzą określoną w ogłoszeniu.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" we Wrocławiu, ul. Parkowa 2

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych została wybrana Pani Anna Komarnicka, zam. we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Komarnicka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W teście wiedzy uzyskała najwyższą ilość punktów. Podczas rozmowy kandydatka wykazała się wymaganą wiedzą określoną w ogłoszeniu.

 

W toku naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych nie zgłosił się żaden kandydat.

W toku  naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości nie zgłosił się żaden kandydat.

 

 W toku  naboru na stanowisko referenta nie zgłosił się żaden kandydat.

 

 

W wyniku zakończenia naboru prowadzonego na ww. wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, wybrana została:

Pani Katarzyna Mazur-Żyła, zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Mazur -Żyła spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kandydatka wykazała się wymagana wiedzą określoną w ogłoszeniu o naborze.