Wyniki naborów

Na tej stronie znajdują się wyniki naborów kandydatów do pracy .

W wyniku zakończenia naboru prowadzonego na ww. wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, wybrana została:

Pani Katarzyna Mazur-Żyła

zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Mazur -Żyła spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kandydatka wykazała się wymagana wiedzą określoną w ogłoszeniu o naborze.

 

 

W wyniku zakończenia naboru na ww. wolne stanowisko została wybrana:

Pani Renata Talarek

Zamieszkała: Wrocław

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Talarek spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wymaganą wiedzą określoną w ogłoszeniu o naborze oraz przedstawiła twórczą koncepcję działania Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”.

 

Wrocław, dnia 4 listopada 2020 r.

 

W wyniku zakończenia naboru prowadzonego na ww. wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, wybrana została:

Pani Beata Dojs,

zamieszkała: Śliwice

Uzasadnienie: Pani Beata Dojs spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wymaganą wiedzą wskazaną treści ogłoszenia o naborze i zaprezentowała się jako osoba zdolna do realizacji zadań na ww. stanowisku.