Wyniki naborów

Na tej stronie znajdują się wyniki naborów kandydatów do pracy .

W wyniku zakończenia naboru prowadzonego na ww. wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, wybrana została:

Pani Beata Dojs,

zamieszkała: Śliwice

Uzasadnienie: Pani Beata Dojs spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wymaganą wiedzą wskazaną treści ogłoszenia o naborze i zaprezentowała się jako osoba zdolna do realizacji zadań na ww. stanowisku.