Wyniki naborów

Na tej stronie znajdują się wyniki naborów kandydatów do pracy .

W toku naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych nie zgłosił się żaden kandydat.

W toku  naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości nie zgłosił się żaden kandydat.

 

 W toku  naboru na stanowisko referenta nie zgłosił się żaden kandydat.

 

 

W wyniku zakończenia naboru prowadzonego na ww. wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, wybrana została:

Pani Katarzyna Mazur-Żyła, zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Mazur -Żyła spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kandydatka wykazała się wymagana wiedzą określoną w ogłoszeniu o naborze.

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego została wybrana:

Pani Sylwia Łysikowska, zam. Długołęka.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Łysikowska spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W teście wiedzy uzyskała najwyższą ilość punktów. Podczas rozmowy kandydatka wykazała się wymaganą wiedzą określoną w ogłoszeniu.

 

W wyniku zakończenia naboru na ww. wolne stanowisko została wybrana:

Pani Renata Talarek

Zamieszkała: Wrocław

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Talarek spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wymaganą wiedzą określoną w ogłoszeniu o naborze oraz przedstawiła twórczą koncepcję działania Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”.

 

Wrocław, dnia 4 listopada 2020 r.