Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” zatrudni osoby do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku pracownik do utrzymania czystości ( rzemieślnik ) na podstawie umowy o pracę:
Od kandydatów oczekujemy:
• dobrej organizacji pracy własnej,
• sumiennego wykonywania powierzonych obowiązków.
Zakres prac na w/w stanowisku to m.in.:
• utrzymanie w czystości gabinetów specjalistów, pomieszczeń biurowych, pokoi odwiedzin, sekretariatu, klatki schodowej i toalet,
• zamiatanie i mycie podłóg, odkurzanie, pranie dywanów i tapicerki,
• mycie okien i wieszanie firan,
• ścieranie kurzu, opróżnianie koszy,
• podlewanie kwiatów w pomieszczeniach i przynależnym ogrodzie
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze od godziny 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku,
• stabilne warunki zatrudnienia.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887
ze zm.):
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze.zm. ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2016 r
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.) mamy obowiązek prawny przed dopuszczeniem do pracy w ZPOW ,,Dziecięcy Dom” uzyskać informację czy dane tej osoby występują w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Dziecięcym Domu
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 w terminie do 27 września 2019 r.
Dane osobowe będą przetwarzane przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom” Wrocław,
ul. Parkowa 2 w celu realizacji zatrudnienia.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji .

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” zatrudni osoby do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku wychowawcy na podstawie umowy o pracę:
Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
Oczekujemy
• szacunku i miłości do dzieci,
• dużego zaangażowania w proces wychowawczy dziecka.
Głównym zadaniem osoby zatrudnionej będzie
sprawowanie opieki i udział w procesie dydaktyczno –wychowawczym nad dziećmi.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze, w systemie równoważnym,
• stabilne warunki zatrudnienia,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział
w szkoleniach zawodowych.
W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887
ze zm.):
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze.zm. ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2016 r
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.) mamy obowiązek prawny przed dopuszczeniem do pracy w ZPOW ,,Dziecięcy Dom” uzyskać informację czy dane tej osoby występują w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Dziecięcym Domu
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 w terminie do 27 września 2019 r.
Dane osobowe będą przetwarzane przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom” Wrocław,
ul. Parkowa 2 w celu realizacji zatrudnienia.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji .