Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” zatrudni do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej osobę na stanowisku opiekuna dziecięcego.

Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”,
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania kwalifikacyjne:

 • ukończona szkoła przygotowująca do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne.

Oczekujemy

 • doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • gotowości do pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej będzie:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi i udział w procesie dydaktyczno- wychowawczym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział
  w szkoleniach zawodowych.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887
ze zm.):

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze.zm. ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych  oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom” Wrocław, ul. Parkowa 2 dla potrzeb rekrutacji na stanowisko opiekun dziecięcy - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stanowiące załącznik do ogłoszenia.)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
oświadczenie dla kandydata pdf 340.82 KB Anna Markiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 czerwiec 2020 09:53 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 10:56 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 10:58 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 czerwiec 2020 11:07 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 11:11 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 11:30 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 11:35 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 11:36 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 11:38 Anna Markiewicz